Chính sách phê chuẩn loại phao

08/03/2022 - 01:03 PM 25 lượt xem

Giới thiệu chung

Phê chuẩn loại phao 406MHz là trách nhiệm của quốc gia, tuy nhiên để hỗ trợ việc quản lý, tổ chức Cospas-Sarsat đã triển khai thủ tục Phê chuẩn loại – Type Approval procedure. Chứng chỉ phê chuẩn loại Cospas-Sarsat do Ban thư ký Cospas-Sarsat cấp cho các nhà sản xuất có phao đã được test thành công theo thủ tục Cospas-Sarsat tại các phòng thí nghiệm do Cospas-Sarsat chỉ định. Thủ tục phê chuẩn loại Cospas-Sarsat chỉ quy định cho các đặc tính phát của phao.

Mục đích của việc phê chuẩn loại Cospas-Sarsat là để đảm bảo:

  • Phao khi kích hoạt sẽ không làm suy giảm khả năng hoạt động đã công bố của hệ thống;
  • Kích hoạt phao tương thích với thiết bị trên vệ tinh;
  • Nội dung thông tin mã hóa của tín hiệu phao tương thích với xử lý của trạm mặt đất LUT.

Mặc dù test thành công phê chuẩn loại Cospas-Sarsat nhưng các nhà sản xuất vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp chứng nhận của quốc gia hoặc các tổ chức được ủy quyền liên quan.

Các quy định quốc gia có thể là các quy định liên quan đến quy cách hộp bảo quản, lắp đặt và quy định vận hành mà tiêu chuẩn Cospas-Sarsat không quy định (ví dụ các tần số phụ trợ, cơ cấu nhả phao tự động).

Các tài liệu tham chiếu

Các tài liệu quy định việc triển khai, sản xuất và kiểm thử phao báo nạn 406MHz như sau:

  • Cospas-Sarsat T.001 “Chỉ tiêu kỹ thuật của phao báo nạn 406MHz Cospas-Sarsat”;
  • Khuyến nghị ITU M.633 “Các đặc tính tín hiệu phát của phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp EPIRB qua hệ thống vệ tinh quỹ đạo cực tầm thấp trên dải tần 406MHz”;
  • Cospas-Sarsat T.007 “Tiêu chuẩn phê chuẩn loại của phao báo nạn 406MHz Cospas-Sarsat”;
  • Cospas-Sarsat T.007 “Tiêu chuẩn phê chuẩn loại của phao cảnh báo an ninh hàng hải 406MHz SSAS Cospas-Sarsat”;
  • Các tiêu chuẩn quốc gia và các quy định theo tiêu chuẩn của tổ chức IMO dành cho EPIRB hoặc tổ chức ICAO dành cho ELT.

 

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.

Đăng ký đặt dịch vụ
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.