Đăng ký phao

08/03/2022 - 01:33 PM 18 lượt xem
- Đăng ký trực tuyến tại website

- Đăng ký qua Fax/ Email
Khách hàng/chủ phao có thể in mẫu cung cấp dữ liệu phao, điền thông tin và gửi đến Đài Thông tin Vệ Tinh Mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam bằng Fax hoặc Email.
Fax: +84-(0)225 384 2979
Email: vnmcc_op@vishipel.com.vn

1.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao EPIRB (Bản word, Bản pdf)

2.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao ELT (Bản word, Bản pdf)

3.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao PLB (Bản word, Bản pdf)

- Đăng ký trực tiếp
Khách hàng/chủ phao có thể cung cấp dữ liệu Phao Cospas-Sarsat trực tiếp tại các điểm Dịch vụ khách hàng của VISHIPEL

- Điều 6. Trách nhiệm của chủ phao Cospas-Sarsat khi có thay đổi thông tin, dữ liệu phao

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu thay đổi của phao Cospas-Sarsat. Trường hợp thay đổi Giấy phép sử dụng tần số, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm gửi kèm theo 01 bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số.

2. Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp phao bị mất hoặc không sử dụng được trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ thời điểm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

3. Thông tin thay đổi về dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải được gửi đến Trung tâm VNMCC theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này để cập nhật, bổ sung theo quy định.

4. Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế này.

Đăng ký đặt dịch vụ
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 06/04/2022.