VISHIPEL hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

07/11/2022 - 10:09 AM 486 lượt xem
Nhân dịp chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2022), Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong thời gian qua, việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như tuân thủ pháp luật được Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Công ty VISHIPEL thực hiện nghiêm túc, tự giác và triệt để.
Năm 2022, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền bao gồm: Xuyên suốt là hoạt động sinh hoạt dưới cờ vào Thứ 2 tuần đầu tiên trong Tháng. Bên cạnh đó, Tổ chức các hình thức hưởng ứng trực tiếp, trực tuyến, tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở, gắn với tuyên truyền về các hoạt động của Công ty.
Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực viễn thông đi động hàng hải tại Việt Nam, VISHIPEL luôn quan tâm và chú trọng đến việc phổ biến, tuân thủ, ứng dụng các văn bản pháp luật vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật đến từng người lao động.
Ông Phạm Anh Sơn Phó Tổng giám đốc Công ty đang phổ biến các văn bản pháp luật
Ngày 20/06/2012, Quốc hội chính thức thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.