Về thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

29/04/2022 - 09:37 AM 250 lượt xem

QNH-09-2022

 

Vùng biển

Luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 14/2022/CV-HLP ngày 27/4/2022 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 - Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng nước phía trước cầu

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°57'02.1"

 107°03'39.8"

 20°56'58.5"

 107°03'46.6"

B

 20°57'03.1"

 107°03'45.4"

 20°56'59.5"

 107°03'52.2"

D1

 20°56'47.8"

 107°03'48.7"

 20°56'44.2"

 107°03'55.4"

D

 20°56'46.8"

 107°03'43.1"

 20°56'43.2"

 107°03'49.8"

độ sâu đạt: 11.4m (mười một mét tư).

2. Vùng nước phía sau cầu

Trong phạm vi vùng nước phía sau cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°56'46.6"

 107°03'42.0"

 20°56'43.0"

 107°03'48.8"

F

 20°57'01.9"

 107°03'38.8"

 20°56'58.3"

 107°03'45.5"

F1

 20°57'01.3"

 107°03'35.4"

 20°56'57.7"

 107°03'42.1"

E1

 20°56'45.9"

 107°03'38.6"

 20°56'42.3"

 107°03'45.4"

độ sâu đạt: 10.0 (mười mét không).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 9.7m đến 9.9m tại khu vực điểm E1, từ điểm E1 kéo dài về phía điểm F1 khoảng 190m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m;

- Dải cạn có độ sâu từ 9.4m đến 9.9m tại khu vực điểm F1, từ điểm F1 kéo dài về phía điểm E1 khoảng 45m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m.

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 240m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°56'37.1"

 107°03'45.7"

 20°56'33.5"

 107°03'52.5"

độ sâu đạt: 8.9m (tám mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.3m đến 8.8m, tại vị trí biên phía Tây Tây Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 46m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)
Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel)
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Anh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Giấy phép thiết lập Trang tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và truyền thông
Hải Phòng cấp ngày 23/03/2023.