In trang này

 

Stt Nội dung Xem chi tiết
1 Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp Tại đây
2 Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ nêu tại Khoản 1 điều này Tại đây
3 Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp  
3.1      + Dịch vụ viễn thông di động hàng hải Tại đây
3.2      + Dịch vụ viễn thông di động vệ tinh Tại đây
3.3      + Dịch vụ truy nhập internet trên tàu bay Tại đây
4 Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông Tại đây
5 Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ Tại đây
6 Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng Tại đây
7 Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng Tại đây
8 Thông tin hỗ trợ khách hàng Tại đây

 

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn