In trang này

Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Thứ Năm, 29/04/2021, 13:43 GMT+7
(Vishipel) – Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Công ty VISHIPEL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 • Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 • Báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 • Báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng
 • Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 • Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 • Đ/c Nguyễn Công Chiến – Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ nêu lên các định hướng, nhiệm vụ thực hiện của Đảng bộ Công ty năm 2021 tại Hội nghị
 • Đ/c Nguyễn Công Chiến – Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ nêu lên các định hướng, nhiệm vụ thực hiện của Đảng bộ Công ty năm 2021 tại Hội nghị
 • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn