In trang này

Chỉ thị 42/CT-TW và Quyết định 987/QĐ-TTG về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Hai, 17/08/2020, 16:38 GMT+7
Ký hiệu 987/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày có hiệu lực 09/07/2020
Người ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Cơ quan ban hành            Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

 

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn