In trang này

Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 07/12/2019.

Thứ Bảy, 07/12/2019, 16:04 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,4m lúc 15h40, thấp nhất 1,9m lúc 09h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,1m lúc 08h12, thấp nhất 1,5m lúc 18h19. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 21h32, thấp nhất 0,5m lúc 03h09. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, riêng Hoàng Sa có lúc cấp 7, giật cấp 8. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 20h08, thấp nhất 0,5m lúc 13h46. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 18h50, thấp nhất 0,8m lúc 11h48. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8; riêng phía tây Trường Sa cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,6m lúc 19h30, thấp nhất 1,1m lúc 14h15. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,5m lúc 20h05, thấp nhất 1,0m lúc 12h58. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào vài nơi.Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 21h14, thấp nhất 1,1m lúc 13h15. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 23h25, thấp nhất 1,9m lúc 05h48. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 23h16, thấp nhất 1,8m lúc 06h25. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 13h09. Sóng cao 0,5 -1,5m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 0,9m lúc 23h59, thấp nhất 0,5m lúc 17h22. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h29, thấp nhất 0,5m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 -1,5m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h46, thấp nhất 0,7m lúc 16h15. Sóng cao 0,5 -1,5m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h46, thấp nhất 0,7m lúc 16h15. Sóng cao 0,5 -1,5m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 03h04, thấp nhất 0,7m lúc 19h34. Sóng cao 0,5 -1,5m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h46, thấp nhất 0,7m lúc 16h15. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h29, thấp nhất 0,5m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 -1,5m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 23h16, thấp nhất 1,8m lúc 06h25. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động rất mạnh.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h19, thấp nhất 1,2m lúc 01h11. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 18h19, thấp nhất 1,2m lúc 01h11. Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 06h00, thấp nhất 0,5m lúc 22h01. Sóng cao 0,5 -1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h46, thấp nhất 0,7m lúc 16h15. Sóng cao 0,5 -1,5m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h29, thấp nhất 0,5m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 -1,5m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02, thấp nhất 0,4m lúc 10h15. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 02h11, thấp nhất 0,5m lúc 13h09. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 08h46, thấp nhất 0,7m lúc 16h15. Sóng cao 0,5 -1,5m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 06h29, thấp nhất 0,5m lúc 20h37. Sóng cao 0,5 -1,5m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 18h18, thấp nhất 1,3m lúc 01h02. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn