In trang này

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ - Quảng Ngãi

Thứ Tư, 06/11/2019, 09:35 GMT+7

QNI - 34 - 2019

Vùng biển             : Quảng Ngãi

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ hoàn thành ngày 31/10/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu khu vực Sa Kỳ là hình tròn bán kính 0,3 hải lý với tâm là điểm HT-SK có tọa độ địa lý như sau:

(Bảng 1)

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HT-SK

 15°12'18.0"

 108°55'42.0"

 15°12'14.3"

 108°55'48.5"

 

độ sâu đạt: -6,4m (âm sáu mét tư).

Lưu ý: Dải cạn được giới hạn bới đường thẳng AB (tọa độ ở bảng 2) với cung tròn phía Tây Bắc của hình tròn có độ sâu hạn chế từ +1.3m đến -6.3m khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 280m. 

(Bảng 2)

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 15°12'13.2"

 108°55'23.9"

 15°12'09.5"

 108°55'30.4"

B

 15°12'35.7"

 108°55'46.6"

 15°12'32.0"

 108°55'53.1"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi./.

 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn