In trang này

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa

Thứ Tư, 15/05/2019, 14:53 GMT+7

THA - 10 - 2019

Vùng biển              : Thanh Hóa

Tên luồng               : Lệ Môn

         Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/5/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Lệ Môn (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 7, 8: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 0,4m (âm không mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40011, V14N0011;

 

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn