In trang này

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, 06/01/2017, 17:06 GMT+7

KGG – TG – 01 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu: “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“HC1”

10009’09,9” N

104035’53,4” E

10009’06,2” N

104035’59,9” E

“HC2”

10009’01,9” N

104035’22,4” E

10008’58,3” N

104035’28,9” E

“HC3”

10003’11,6” N

104032’34,8” E

10003’08,0” N

104032’41,3” E

“HC4”

10002’38,4” N

104032’57,4” E

10002’34,8” N

104033’03,8” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ văn bản số 4113/ĐĐN-PCKG ngày 30/12/2016 của Công ty Điện lực Kiên Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/12/2016.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 17/03/2016 hết hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn