fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - VISHIPEL cung cấp giải pháp liên lạc an toàn, đáng tin cậy cho các đội công tác thường xuyên di chuyển trong những vùng sâu, vùng xa không có sóng của các mạng liên lạc mặt đất  như các công tác quốc phòng, an ninh quốc gia và các cơ quan ứng cứu khẩn cấp trên toàn thế giới - trên đất liền, trên biển hoặc trên bầu trời.

  • Đảm bảo thông tin liên tục, tương thích với việc mã hòa các thông tin.
  • Liên lạc ngay trong qua trình di chuyển 
  • Hướng dẫn sử dụng đơn giản, ăng ten dễ dàng cài đặt có thể biến bất kỳ phương tiện nào thành một sở chỉ huy di động với đầy đủ tính năng kết nối dữ liệu và đàm thoại
  • Vùng phủ sóng toàn cầu, đảm bảo khả năng truyền thông tin theo dõi mục tiêu đáng tin cậy trong mọi điều kiện môi trường phức tạp.

Các dịch vụ liên quan:

  • BGAN
  • Isatphone 2
  • Fleetbroadband
  • Fleet
  • Swiftbroadband
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073