(Vishipel) - Hợp đồng bảo dưỡng trên bờ các trang thiết bị GMDSS “SHORE-BASED MAINTENANCE” là một trong những văn bản/giấy tờ trong danh mục các giấy tờ, tài liệu quy định phải có trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. VISHIPEL đã được chứng nhận là Trạm Bảo Dưỡng Đài Bờ thiết bị GMDSS, được Cục Đăng Kiểm Việt Nam uỷ quyền cung cấp “Dịch vụ kiểm tra vô tuyến điện theo GMDSS”.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu là một hệ thống quốc tế dùng công nghệ liên lạc mặt đất, vệ tinh và các hệ thống vô tuyến trên tàu nhằm đảm bảo gửi báo động cấp cứu nhanh chóng, tự động đến các cơ sở có nhiệm vụ thông tin và cứu nạn trên bờ và cả đến các tàu thuyền ở lân cận trong trường hợp bị nạn.

Theo GMDSS, tất cả các tàu hàng, tàu khách hoạt động tuyến quốc tế; tàu hàng có trọng tải từ 300GRT trở lên hoạt động tuyến quốc tế phải được trang bị thiết bị vô tuyến phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quy định cho hệ thống. Mục đích để giúp các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn trên bờ, cũng như tàu thuyền trong vùng lân cận tàu bị nạn nhận được tín hiệu báo động cấp cứu nhanh chóng, nhờ kỹ thuật thông tin liên lạc vệ tinh và mặt đất để có thể phối hợp trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong thời gian nhanh nhất.

Hợp đồng bảo dưỡng trên bờ các trang thiết bị GMDSS “SHORE-BASED MAINTENANCE” là một trong những văn bản/giấy tờ trong danh mục các giấy tờ, tài liệu quy định phải có trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.

VISHIPEL đã được chứng nhận là Trạm Bảo Dưỡng Đài Bờ thiết bị GMDSS, được Cục Đăng Kiểm Việt Nam uỷ quyền cung cấp “Dịch vụ kiểm tra vô tuyến điện theo GMDSS”. Đến với VISHIPEL là đến với địa chỉ tin cậy đối với dịch vụ kiểm tra vô tuyến điện theo GMDSS.

1. Đặc điểm:

- Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.

2. Tiện ích:

- Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc hết hạn hợp đồng sau mỗi ba năm.

3. Hồ sơ/hợp đồng:

- Khách hàng cung cấp danh sách các thiết bị thông tin theo GMDSS; các thông tin liên hệ để thiết lập hợp đồng.

- Hợp đồng được thiết lập theo mẫu quy định của VISHIPEL.

4. Địa chỉ liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL

22:53
T.6
17/09