fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Được sự ủy quyền của Cục Đăng kiểm Việt nam, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) chính thức là cơ sở được cấp phép thực hiện bảo dưỡng, thử và kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc Vô tuyến điện và hàng hải; Thử chức năng VDR và S-VDR.

Thiết bị cho phép ghi và lưu lại các thông tin:

 • Ngày và thời gian ghi;
 • Vị trí tàu;
 • Tốc độ và hướng di chuyển của tàu;
 • Âm thanh liên lạc VHF và buồng lái;
 • Hình ảnh hiển thị từ Rada.

Ngoài ra, còn một số thông tin khác như: Độ sâu mực nước vùng tàu vận hành; hướng gió và cấp độ gió; các báo động chính; khẩu lệnh điều khiển lái/máy; tình trạng cửa kín nước và cửa chống cháy;… được yêu cầu kết nối với thiết bị VDR. Dữ liệu trên đều được ghi và lưu trữ một cách tự động, liên tục và thời gian duy trì dữ liệu được ghi lại cuối cùng tối thiều được khoảng 2 năm.


Bộ ghi dữ liệu hành trình VDR (nguồn internet)

Một số thông tin thêm về yêu cầu trang thiết bị VDR và S-VDR:

1. Đối với thiết bị VDR:

 • Tàu khách được đóng bắt đầu từ ngày 01/7/2002;
 • Tàu khách Ro-Ro được đóng trước ngày 01/7/2002 không vượt quá thời điểm khảo sát thiết bị lần đầu vào hoặc sau ngày 01/7/2002
 • Tàu khách không phải tàu khách Ro-Ro được đóng trước ngày 01/7/2002 không vượt quá ngày 01/01/2004; và
 • Các tàu, không phải tàu khách có trọng tài từ 3,000 tấn trở lên được đóng trước ngày 01/7/2002.
 • Trường hợp đối với các tàu không phải là tàu khách Ro-Ro, được đóng trước ngày 01/7/2002 và được xác nhận rằng giao diện của thiết bị VDR không tương thích với các thiết bị hiện có trên tàu thì sẽ không cần phải trang bị VDR.

2. Đối với thiết bị  S-VDR:

 • Tất cả các tàu hàng hàng có  trọng tải toàn phần trên 20,000 tấn được đóng trước ngày 01/07/2002, và có lịch trình cho tàu vào ụ khô lần đầu tiên sau ngày 01/07/2006 nhưng không được muộn hơn ngày 01/07/2009;
 • Tất cả các tàu hàng trọng tải toàn phần trên 3,000 tấn và dưới 20,000 tấn, được đóng trước ngày 01/07/2002, và có lịch trình cho tàu vào ụ khô lần đầu tiên sau ngày 01/07/2007 nhưng không được muộn hơn ngày 01/07/2010;
03:43
T.4
27/10