fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Được sự ủy quyền của Đăng kiểm Việt nam, VISHIPEL chính thức là “Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng được ủy quyền thực hiện thử phù hợp ASP” (Authorized Test Application Service Provider) cho các thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu biển Việt nam.

Công ty VISHIPEL thực hiện:

- Thử ứng dụng phù hợp (Conformance Test) đối với các thiết bị LRIT;

- Cấp “Giấy chứng nhận thiết bị LRIT” (LRIT Certificate) và  “Báo cáo thử phù hợp” (Conformance Test Report) cho các thiết bị LRIT trên tàu theo yêu cầu.

Đây là cơ sở để Đăng kiểm Việt nam cấp và xác nhận các GCN an toàn liên quan đến thiết bị LRIT.

Hồ sơ đăng ký Thử ứng dụng phù hợp (Conformance Test):

1. Bản đăng ký phù hợp thiết bị LRIT;

2. Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp do Cục Đăng kiểm Việt nam cấp cho thiết bị (theo công văn số 243/ ĐKVN ngày 24/3/2009).

Hồ sơ xin gửi về:

Trung tâm dịch vụ khách hàng - VISHIPEL

- Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

- Tel:  84.225.3842073 

- Fax: 84.225.3842073

- Email: Marketing@vishipel.com.vn

Do thời gian cho việc kiểm thử ứng dụng phù hợp (Conformance Test) sẽ được thực hiện trong khoảng 60h đồng hồ liên tục cho mỗi thiết bị, do vậy chủ tàu/ nhà cung cấp lắp đặt thiết bị nên gửi “Bản đăng ký phù hợp thiết bị LRIT” cho chúng tôi sớm để chúng tôi có thể phục vụ một cách tốt nhất.

03:42
T.4
27/10