KTV

Đưa tàu cá Kiên Giang hỏng máy về đảo Thổ Chu an toàn

Thứ Năm, 26/11/2020, 08:10 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 25/11/2020, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh tiếp nhận yêu cầu trợ giúp trên tần số 7903 kHz của tàu cá KG 61920 TS.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 168
Phóng sự ảnh