(Vishipel) - Nhân Ngày Hàng hải Thế giới, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Thư ngỏ của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Thường trực - Ban Thư ký IMO Việt Nam  - Ông Nguyễn Xuân Sang.

Năm 1948, Hội nghị quốc tế tại Geneva đã phê chuẩn Công ước thành lập Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Cơ quan chuyên ngành của Liên Hợp quốc nhằm xây dựng và duy trì khung pháp lý hữu hiệu cho Vận tải biển. Nhấn mạnh vai trò của Ngành vận tải biển trong Chiến lược phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, Ngày Hàng hải Thế giới năm nay (24/9/2020) với chủ đề “Vận tải biển bền vững vì một hành tinh bền vững” khuyến khích các quốc gia thành viên IMO tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò của vận tải biển.

Ngày 22/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó thể hiển rõ quan điểm về tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường biển; ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực biển. Nghị quyết cũng chỉ ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ thống nhất với chuẩn mực luật pháp quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2020, Cục Hàng hải Việt Nam phát động “Tháng hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2020” từ ngày 24/9 - 24/10/2020 nhằm khẳng định những đóng góp to lớn của Ngành vận tải biển, đặc biệt với một quốc gia hàng hải có đường bờ biển dài như Việt Nam. Trong chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, ngành Hàng hải đóng vai trò vô cùng quan trọng, với cảng biển là hạt nhân phát triển, đầu mối tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và lưu thông đến mọi miền đất nước. Vận tải biển hiện đảm nhiệm tới 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, huyết mạch chính trong hệ thống vận chuyển, phân phối hàng hóa của nền kinh tế.

Nhân dịp này, Cục Hàng hải Việt Nam trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, thuyền viên và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải lời chúc thành công, thịnh vượng và phát triển./.

                                                                                                                              Nguyễn Xuân Sang

                                                                                                                    Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

                                                                                              Phó Tổng Thư ký Thường trực - Ban Thư ký IMO Việt Nam

Phóng sự ảnh