Điểm dịch vụ khách hàng của Vishipel

Điểm dịch vụ khách hàng tại Hải Phòng:

Đc: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Tel/Fax: +84-(0)225-3842073

Email: customercare@vishipel.com.vn

Điểm dịch vụ khách hàng tại Hà Nội:

Tel/Fax: +84-(0)24-37950935

Email: customercare@vishipel.com.vn

Điểm dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh:

Đc: 432 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84-(0)28-39413415

Fax:+84-(0)28-39402071

Email: customercare@vishipel.com.vn