Chiêu sinh lớp GOC khóa 140 - Khai giảng ngày 22/07/2013

(Vishipel) - Thông báo chiêu sinh mở lớp đào tạo GOC khóa 140

Căn cứ Quyết định số 133/2003/QĐ-BBCVT ngày 24/07/2003 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc cấp phép đào tạo vô tuyến điện viên hang hải hệ GMDSS hạng Tổng quát (GOC);

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các công ty tàu biển;

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam trân trọng thông báo: Chiêu sinh lớp Khai thác viên hàng hải hạng Tổng quát (GOC) – Khóa 140

1.  Đối tượng:  tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển hoặc Điện tử viễn thông hoặc là sỹ quan boong/ đại phó/ thuyền trưởng tàu hạng III trở lên.

2.  Khai giảng khóa học: ngày 22/07/2013

3.  Thời gian học: 1 tháng;

4.  Thời gian thi tốt nghiệp (dự kiến): 22/08/2013

5. Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo - Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam – Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng (vào cổng Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng)

6. Đăng ký và liên hệ:

  - Trung tâm Đào tạo – Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng (Điện thoại: 031 626 0384, hoặc Ms Thủy: 01235695677)

 - Phòng Tổ chức Lao động - Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng ( ĐT: 031 3823128, hoặc Ms. Tú: 0979711003).