Ảnh Hội thảo Quốc gia về Hệ thống về Nhận dạng và Truy theo tàu tầm xa (LRIT)

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Trong 2 ngày, 15 - 16/05/2013, Hội thảo về Hệ thống Nhận dạng và Truy theo tàu tầm xa (Seminar on Long-Range Identification and Tracking - LRIT) được tổ chức tại Hà Nội. VISHIPEL tham gia với vai trò là đơn vị triển khai Dự án đầu tư thiết lập Hệ thống LRIT tại Việt Nam.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3