Thiết bị MF/HF SRG-1150DN

Thiết bị thu phát MF/HF SRG-1150DN

 

MODEL SRG-1150DN; SAMYUNG

  • Tần số phát Tx: 1.6 to 27.5MHz.
  • Tần số thu Rx: 0.1 to 29.9999MHz.
  • Thiết bị đáp ứng theo yêu cầu của ITU, IMO và hệ thống GMDSS.
  • Tích hợp DSC, NBDB.
  • Màn hình rộng LCD(10.4), đọc thông tin dễ dàng.
  • Có thể lưu được 100 bức điện thu, 100 bức điện phát và 50 bức điện thu báo động cấp cứu.
  • Công suất phát: 150W/250W.
  • Điện áp: 24VDC.

BROCHURE

 

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR