VISHIPEL đại diện cho Việt Nam tham gia Hội nghị các MCC khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Trong 2 ngày, 26 và 27/09/2012, Hội nghị về vùng phân phối Dữ liệu của các MCC khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (North West Pacific Data Distribution Region Meeting) được tổ chức tại Hà Nội và Hải Phòng.
Các bài đã đăng