Một số câu hỏi thường gặp về Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

1. Hỏi: Để nghe được thông tin thời tiết biển trên sóng vô tuyến từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu phải nghe trên tần số nào?

Trả lời:

Để nghe được thông tin thời tiết biển trên sóng vô tuyến từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu phải nghe trên tần số 7906 kHz; 8294 kHz (MF/HF) và Kênh 16 (VHF).

2. Hỏi: Khi tàu bị nạn, phải gọi cấp cứu trên tần số nào?

Trả lời:

Khi gặp trường hợp khẩn cấp, tàu có thể gọi về bất kỳ Đài TTDH Việt Nam nào trên các phương thức và tần số khác nhau:

- Phương thức Thoại vô tuyến trên tần số 7903 kHz (dải tần MF/HF) và Kênh 16 (dải tần VHF).

- Phương thức Gọi chọn số (DSC) trên tần số 2187.5 kHz; 4207.5 kHz; 6312 kHz; 8414.5 kHz; 12577 kHz; 16804.5 kHz; Kênh 70 VHF.

3. Hỏi: Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) trên các tần số nào?

Trả lời:

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam phát Thông tin An toàn Hàng hải (MSI) trên các tần số sau:

- Đối với phương thức Thoại vô tuyến: 7906 kHz; 8294 kHz; Kênh 16 VHF và Kênh 18 VHF.

- Đối với phương thức NAVTEX: 490 kHz; 518 kHz; 4209.5 kHz.

4. Hỏi: Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh DSC trên tần số nào?

Trả lời:

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trực canh DSC trên tần số: 2187.5 kHz; 4207.5 kHz; 6312 kHz; 8414.5 kHz; 12577 kHz; 16804.5 kHz; Kênh 70 VHF.