Về khu vực thi công và phương tiện thi công hố chứa tạm, luồng tạm Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện)

Thứ Sáu, 17/09/2021, 11:28 GMT+7

HPG-89-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

 

Căn cứ văn bản số 1974/CVHHHP-ĐDCH ngày 01/9/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công hố chứa tạm, luồng tạm Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 (đoạn Lạch Huyện) như sau:         

  1. Khu vực thi công:

Khu vực thi công hố chứa tạm, luồng tạm nằm tại thượng lưu phao số 46 ở bên biên trái đoạn luồng Bạch Đằng, cách cầu Tân Vũ - Lạch Huyện khoảng 415m về phía thượng lưu, được khống chế bởi các điểm như sau: 

STT

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

X(m)

Y(m)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

HC1

20°48'47.5"

106°50'00.7"

20°48'43.9"

106°50'07.5"

2

HC2

20°48'56.5"

106°49'57.7"

20°48'52.9"

106°50'03.8"

3

HC3

20°48'58.3"

106°50'01.8"

20°48'54.7"

106°50'08.6"

4

HC4

20°48'49.2"

106°50'05.6"

20°48'45.6"

106°50'12.3"

5

LT1

20°48'54.5"

106°50'20.1"

20°48'50.9"

106°50'26.8"

6

LT2

20°48'55.8"

106°50'16.8"

20°48'52.2"

106°50'23.6"

7

LT7

20°48'59.6"

106°50'09.6"

20°48'56.0"

106°50'16.3"

8

LT8

20°49'03.9"

106°50'03.8"

20°49'00.3"

106°50'10.6"

  1. Thời gian thi công: Từ ngày 17/9/2021.
  2. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Long Hải 25

NB-8688

Tàu hút phun

2

Long Hải 26

NB-8838

Tàu kéo

3

Long Hải 33

NB-8936

Sà lan đặt cẩu

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 579