Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 17 tháng 09 năm 2021

Thứ Sáu, 17/09/2021, 06:24 GMT+7

Gió trên các vùng biển hoạt động yếu.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 3-4.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Không mưa Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 3-4

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Trường gió trên hầu khắp các vùng biển hoạt động yếu.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)