Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 17/09/2021

Thứ Sáu, 17/09/2021, 06:18 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng NinhCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 13h12, thấp nhất 0,5m lúc 23h51. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải PhòngCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông nam cấp 3-4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,8m lúc 13h31, thấp nhất 0,4m lúc 0h33. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng TrịCó mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 10h36, thấp nhất 0,1m lúc 1h46. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà NẵngCó mưa rào vài nơi. Riêng Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 4h36, thấp nhất 0,0m lúc 14h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,5m lúc 4h45, thấp nhất 0,3m lúc 14h14. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh HòaKhông mưa. Riêng Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 3,1m lúc 4h53, thấp nhất 1,7m lúc 14h51. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh HòaKhông mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,1m lúc 4h10, thấp nhất 0,9m lúc 14h42. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình ThuậnCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,7m lúc 4h40, thấp nhất 2,2m lúc 15h36. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,7m lúc 1h22, thấp nhất 0,9m lúc 18h12. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 0h57, thấp nhất 1,1m lúc 17h39. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,7m lúc 11h22, thấp nhất 0,0m lúc 20h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,2m lúc 14h14, thấp nhất 0,5m lúc 2h18. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h33, thấp nhất 0,5m lúc 0h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 12h43, thấp nhất 0,6m lúc 3h03. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 12h43, thấp nhất 0,6m lúc 3h03. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 12h44, thấp nhất 0,6m lúc 2h32. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 12h43, thấp nhất 0,6m lúc 3h03 .Sóng cao 0,5 - 1,0m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h33, thấp nhất 0,5m lúc 0h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng TàuCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,4m lúc 0h57, thấp nhất 1,1m lúc 17h39. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 10h03, thấp nhất 0,6m lúc 18h57. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,2m lúc 10h03, thấp nhất 0,6m lúc 18h57. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà MauCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 12h28, thấp nhất 0,6m lúc 0h06. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 12h43, thấp nhất 0,6m lúc 3h03. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h33, thấp nhất 0,5m lúc 0h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 11h39, thấp nhất 0,9m lúc 0h40. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,7m lúc 11h22, thấp nhất 0,0m lúc 20h14. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,3m lúc 12h43, thấp nhất 0,6m lúc 3h03. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,1m lúc 11h33, thấp nhất 0,5m lúc 0h08. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên GiangCó mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 10h19, thấp nhất 0,6m lúc 19h16. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 333