Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt

Thứ Sáu, 13/08/2021, 11:39 GMT+7

QTI-07-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Trị

: Cửa Việt

: Phao S

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'52.9"

107°11'50.0"

16°54'49.2"

107°11'56.6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu S luồng hàng hải Cửa Việt đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 228(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 11/8/2021 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40018, V14N0018;

                           + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)