Dự báo thời tiết biển ngày và đêm 05/08/2021

Thứ Năm, 05/08/2021, 06:00 GMT+7

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 4)

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc nối với bão số 4 lúc 01h có vị trí ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc. 116,7 độ Kinh Đông. Gió tây nam trên khu vực Biển Đông và các vùng biển phía Nam hoạt động với cường độ mạnh.
Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây đến tây nam cấp 4-5.
Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 4-5.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5.
Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, riêng phía Bắc từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. riêng vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.
Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Vịnh Thái Lan: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4. Gió tây nam trên các vùng biển có cường độ ít thay đổi.