Dự báo thời tiết biển từ 13h ngày 04/8 đến 13h ngày 05/8 năm 2021

Thứ Tư, 04/08/2021, 11:40 GMT+7

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nối với bão số 4 lúc 07h có vị trí ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc, 115.2 độ Kinh Đông. Gió tây nam trên khu vực Biển Đông và các vùng biển phía Nam hoạt động với cường độ mạnh.
+ Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,1m lúc 13h56, thấp nhất 1,0m lúc 1h45 Sóng cao 0,5 - 1,5m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Có mưa rào vài nơi.
+ Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây đến nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Hội: cao nhất 2,3m lúc 13h17, thấp nhất 0,8m lúc 3h14 Sóng cao 1,0 - 2,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Thủy triều tại Bán đảo Sơn Trà: cao nhất 1,2m lúc 6h03, thấp nhất 0,5m lúc 14h42 Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 4h48, thấp nhất 1,1m lúc 14h46 Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,1m lúc 10h03, thấp nhất 1,1m lúc 18h11 Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 17h15, thấp nhất 0,6m lúc 3h15 Sóng cao 1,0 - 2,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m, vùng gần tâm bão 4,0 - 6,0m, biển động rất mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 5h10, thấp nhất 0,2m lúc 15h12 Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,9m lúc 5h33, thấp nhất 1,9m lúc 15h41 Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
+ Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.
DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO
Rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc nối với Bão số 4. Gió tây nam trên khu vực Biển Đông và các vùng biển phía Nam có cường độ ít thay đổi.