Dự báo thời tiết biển từ 13h ngày 03/8 đến 13h ngày 04/8 năm 2021

Thứ Ba, 03/08/2021, 11:39 GMT+7

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới lúc 7h có vị trí ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc, 113.1 độ Kinh Đông. Gió Tây Nam trên khu vực Biển Đông và các vùng biển phía Nam hoạt động mạnh.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 13h32, thấp nhất 1,3m lúc 1h26 Sóng cao 0,5 - 1,5m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5. Thủy triều tại Cửa Hội: cao nhất 2,0m lúc 17h49, thấp nhất 1,0m lúc 2h36 Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 5. Thủy triều tại Bán đảo Sơn Trà: cao nhất 1,2m lúc 5h23, thấp nhất 0,6m lúc 14h01 Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 3h55, thấp nhất 1,2m lúc 13h58 Sóng cao 2,0 - 4,0m Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,2m lúc 9h19, thấp nhất 1,3m lúc 17h21 Sóng cao 2,0 - 4,0m Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây Nam cấp 4-5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 17h27, thấp nhất 0,7m lúc 2h59 Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Sóng cao 3,0 - 5,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Mưa dông tăng lên.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 3,0 - 5,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 4,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 4h33, thấp nhất 0,3m lúc 14h48 Sóng cao 3,0 - 5,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Khu vực Quần đảo Trường Sa: Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,9m lúc 4h58, thấp nhất 2,0m lúc 15h17 Sóng cao 2,0 - 4,0m. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

Vịnh Thái Lan: Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Gió Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ. Nhận định, cảnh báo thời tiết 48h đến 72h: Ít thay đổi.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN TỪ 48 ĐẾN 72 GIỜ TIẾP THEO

Rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới nâng trục chậm lên phía Bắc và có xu hướng hoạt động mạnh lên. Gió Tây Nam trên khu vực Biển Đông và các vùng biển phía Nam có cường độ ít thay đổi.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp)