Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021

Thứ Tư, 07/07/2021, 11:26 GMT+7

NĐH-03-2021

 

Vùng biển

: Nam Định

Tên luồng

: Hải Thịnh

             Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-CVHHTB ngày 02/7/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình về việc phê duyệt Phương án Bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021 và văn bản số 297/CVHHTB-PCTTATANHH ngày 07/7/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021 như sau:

        1. Khu vực thi công nạo vét: Đoạn luồng từ phao báo hiệu số 0 đến cặp phao báo hiệu số 9, 10 - luồng hàng hải Hải Thịnh.

        2. Các phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Duy Linh 04

HP-0845

Sà lan đặt cẩu

2

Duy Linh 09

HP-2483

Sà lan đặt cẩu

3

Duy Linh 12

HP-3318

Sà lan đặt cẩu

4

Duy Linh 15

HP-4029

Sà lan

5

Hạ Long 01

HP-3841

Sà lan

6

Duy Linh 17

HP-3614

Sà lan

7

Duy Linh 38

HP-5156

Tàu hút

 

        3. Thời gian hoạt động thi công: Từ ngày 07/7/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)