Về việc di dời tàu HP 90874TS bị mắc cạn tại khu vực bờ kè trái đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Tư, 09/06/2021, 15:04 GMT+7

HPG-54-2021       

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Kênh Hà Nam

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc di dời tàu HP 90874TS bị mắc cạn tại khu vực bờ kè đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu HP 90874TS bị mắc cạn tại khu vực bờ kè trái đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'09,0"

106°51'49,0"

 20°49'05,4"

 106°51'55,8"

đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 148(P)/2021/TBHH/TCTBĐATHHMB ngày 08/6/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 564