Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 04/06/2021, 15:00 GMT+7

QNH-16-2021

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc xác định vị trí sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan NB-6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu số 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh với nội dung như sau:

- Vị trí: Nằm trên luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân, cách phao báo hiệu số 16 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân khoảng 0,5 hải lý về phía thượng lưu;

- Tọa độ địa lý:

Mô tả

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Tâm sà lan bị chìm

20°55'58.7"

107°04'08.0"

20°55'55.1"

107°04'14.7"

Điểm cạn nhất

20°55'59.0"

107°04'08.5"

20°55'55.4"

107°04'15.3"

 

       - Sà lan bị chìm có kích thước (L x B): 50m x 13,5m;

- Điểm cạn nhất tại khu vực sà lan bị chìm là 57 m (năm mét bảy) so với mực nước số "0" hải đồ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Thông báo hàng hải này thay thế Thông báo hàng hải số 141(P)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/6/2021.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 564