Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thứ Ba, 08/06/2021, 10:23 GMT+7

(Vishipel) - Ngày 01/06/2021, tại trụ sở Công ty, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Công Chiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì buổi lễ.

Tham dự Lễ công bố có Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Giám đốc và chuyên viên Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-VISHIPEL ngày 04/09/2019 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh quản lý của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; Sau khi xem xét phẩm chất, năng lực cán bộ và yêu cầu công tác của Công ty và được sự thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, ngày 01/06/2021, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) ký quyết định bổ nhiệm ông Đào Văn Đông, chuyên viên Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/06/2021.

Ông Đào Văn Đông sinh ngày 17/08/1980 tại Hải Phòng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính. Trong quá trình công tác ông Đào Văn Đông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Hồng Phong-Trưởng phòng Tổ chức Lao động đọc Quyết định Bổ nhiệm

Ông Đào Văn Đông nhận Quyết định và hoa chúc mừng từ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Chiến

Ông Đào Văn Đông phát biểu nhận nhiệm vụ

Tin bài: Phòng Chính sách Kinh doanh