Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

(Vishipel) – Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Công ty VISHIPEL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các bài đã đăng
28/07/2020  |  375 Lượt xem
17/03/2020  |  422 Lượt xem
12/03/2020  |  284 Lượt xem
15/07/2019  |  1628 Lượt xem
27/03/2019  |  1334 Lượt xem
03/12/2018  |  1549 Lượt xem
20/09/2018  |  1533 Lượt xem
10/08/2018  |  1537 Lượt xem
28/07/2018  |  1606 Lượt xem
05/04/2018  |  2337 Lượt xem
Trang 1 / 3