Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

(Vishipel) – Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Công ty VISHIPEL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các bài đã đăng
28/07/2020  |  301 Lượt xem
17/03/2020  |  313 Lượt xem
12/03/2020  |  207 Lượt xem
15/07/2019  |  1483 Lượt xem
27/03/2019  |  1224 Lượt xem
03/12/2018  |  1436 Lượt xem
20/09/2018  |  1399 Lượt xem
10/08/2018  |  1444 Lượt xem
28/07/2018  |  1495 Lượt xem
05/04/2018  |  2190 Lượt xem
Trang 1 / 3