Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Thứ Năm, 29/04/2021, 16:28 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 29/4/2021, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị: Về phía Quận ủy Hồng Bàng có đ/c Phạm Thị Thu Hồng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hồng Bàng, đ/c Nguyễn Tiến Thành – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hồng Bàng. Về phía Công ty VISHIPEL có đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí Đảng viên của các chi bộ trực thuộc Công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

của Bộ Chính trị

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các Chi bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Đài TTDH”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn nghiệp vụ khai thác”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới; kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào, công trình, phần việc của thanh niên”.

Báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng.

Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các vấn đề còn tồn tại, tự hoàn thiện bản thân trở thành tấm gương cho quần chúng, người lao động Công ty trong sự nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và kinh doanh khác.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Công Chiến – Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ nêu lên các định hướng, nhiệm vụ thực hiện của Đảng bộ Công ty năm 2021 gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời các văn kiện của Đảng; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05-CT/TW; Giáo dục phẩm chất, đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty.

Đ/c Nguyễn Công Chiến – Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ nêu lên các định hướng, nhiệm vụ thực hiện của Đảng bộ Công ty năm 2021 tại Hội nghị

Một số hình ảnh hoạt động khác:

Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh được Đảng bộ Công ty biểu dương, khen thưởng

 

Tin bài và ảnh: Ngọc Sơn - Phòng Chính sách kinh doanh