Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 08/04/2021.

Thứ Năm, 08/04/2021, 04:36 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 3-4. Từ chiều gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,8m lúc 1h20, thấp nhất 0,9m lúc 11h50. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông nam cấp 3-4. Từ chiều gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,3m lúc 1h41, thấp nhất 0,8m lúc 14h36. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,8m lúc 8h32, thấp nhất 0,1m lúc 15h46. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,1m lúc 18h14, thấp nhất 0,1m lúc 1h59. Sóng cao 1,5 - 2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc đến đông cấp 4. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,3m lúc 18h31, thấp nhất 0,4m lúc 2h06. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4, riêng Trường Sa cấp 4-5. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,9m lúc 18h50, thấp nhất 1,8m lúc 2h41. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 3-4. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,9m lúc 16h51, thấp nhất 1,0m lúc 2h06. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 3,6m lúc 11h54, thấp nhất 2,4m lúc 3h35. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 12h36, thấp nhất 1,5m lúc 5h20. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 13h14, thấp nhất 1,3m lúc 5h44. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 23h35, thấp nhất 0,0m lúc 7h48. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 1h41, thấp nhất 0,6m lúc 13h08. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h37, thấp nhất 0,6m lúc 10h32. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h55, thấp nhất 0,7m lúc 15h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h55, thấp nhất 0,7m lúc 15h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 23h36, thấp nhất 0,7m lúc 14h22. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h55, thấp nhất 0,7m lúc 15h45. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h37, thấp nhất 0,6m lúc 10h32. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,5m lúc 13h14, thấp nhất 1,3m lúc 5h44. Sóng cao 0,75 - 1,75m, biển động nhẹ.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 14h42, thấp nhất 0,7m lúc 6h52. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,1m lúc 14h42, thấp nhất 0,7m lúc 6h52. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,1m lúc 0h01, thấp nhất 0,6m lúc 10h55. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h55, thấp nhất 0,7m lúc 15h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h37, thấp nhất 0,6m lúc 10h32. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,2m lúc 23h27, thấp nhất 1,0m lúc 13h29. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,5m lúc 23h35, thấp nhất 0,0m lúc 7h48. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 23h55, thấp nhất 0,7m lúc 15h45. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 23h37, thấp nhất 0,6m lúc 10h32. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,1m lúc 15h02, thấp nhất 0,7m lúc 7h10. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 294