Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu cảng Xanh Vip

Thứ Hai, 22/03/2021, 15:18 GMT+7

HPG-18-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 19/CV-VGP ngày 19/03/2021 của Công ty cổ phần cảng Xanh Vip; Văn bản số 475/CVHHHP-PC ngày 15/03/2020 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng Xanh Vip của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu cảng Xanh Vip như sau:

1.     Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°49'50,3"

106°47'11,3"

20°49'46,7"

106°47'18,1"

NV2

20°49'43,1"

106°47'22,6"

20°49'39,5"

106°47'29,3"

NV3

20°49'43,5"

106°47'24,7"

20°49'39,9"

106°47'31,5"

NV4

20°49'48,9"

106°47'28,6"

20°49'45,3"

106°47'35,4"

NV5

20°49'53,5"

106°47'26,4"

20°49'50,0"

106°47'33,2"

NV6

20°49'53,9"

106°47'26,7"

20°49'50,3"

106°47'33,4"

NV7

20°49'56,4"

106°47'15,7"

20°49'52,8"

106°47'22,5"

NV8

20°49'51,5"

106°47'12,2"

20°49'47,9"

106°47'19,0"

2.     Phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Stt

Tên Phương tiện

Số đăng ký

Thời gian hoạt động

thi công

1

Phao cẩu  01

NĐ 1863

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 22/5/2021

2

Tiến Đại 01

NĐ 2944

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 25/6/2021

3

Thiên Long 30

HP 4254

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 25/6/2021

4

Chấn Nam 18

HP 5727

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 25/6/2021

      HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)