VISHIPEL tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thứ Hai, 11/01/2021, 15:16 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 11/01/2021, tại hội trường Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Chủ trì Hội nghị là đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty. Tham dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Kiểm soát viên cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách các công việc chính của các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm kết thúc kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty, là năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty khóa XIV. Kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cho năm 2021, năm đầu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần đó, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể người lao động đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt vượt mức chỉ tiêu doanh thu kế hoạch đề ra cũng như hoàn thành vượt các chỉ tiêu về lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

Đ/c Bùi Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và các tham luận về hoạt động SXKD từ các Phòng chuyên môn và Đơn vị trực thuộc.

Các Phòng chuyên môn, Đơn vị đọc tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công ty đã ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn thể người lao động trước ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Đ/c cũng nhấn mạnh trong năm 2021 tới, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động cần tiếp tục chú trọng cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan tới hoạt động của Công ty để triển khai một cách sâu rộng vào thực tiễn điều hành, sản xuất. Đánh giá và hoàn thiện lại mô hình tổ chức của khối Phòng chuyên môn, Đơn vị để việc tổ chức triển khai công việc bám sát các mục tiêu đề ra. Công tác truyền thông nội bộ cần được thông suốt thông tin và thống nhất trên toàn Công ty.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Phan Ngọc Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương sự nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty VISHIPEL đã vượt qua những khó khăn, thách thức chung để hoàn thành xuất sắc hoạt động SXKD trong năm 2020. Bước sang 2021 với nhiều dự đoán khó khăn còn tiếp diễn, Công ty cần tiếp tục rà soát, cập nhật và điều chỉnh, triển khai các quy định văn bản pháp quy có liên quan tới hoạt động của Công ty để đưa ra các quy trình, quy định mới phù hợp với thực tiễn. Công tác quản lý của Công ty tiếp tục phải xuất phát từ cơ sở, bám sát thực tế hoạt động SXKD của các Đơn vị. Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng để sử dụng hiệu quả các ứng dụng về công nghệ thông tin, đón đầu xu hướng chuyển đổi số, với phương châm sử dụng các nền tảng ứng dụng ổn định có sẵn trên thị trường, đầu tư nghiên cứu những nội dung đặc thù riêng biệt của Công ty. Tiếp tục tập trung quản lý về chất lượng, bảo đảm có trách nhiệm cao nhất về sản phẩm, dịch vụ khi cung cấp tới khách hàng.  

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh