Thiết bị VHF Icom IC-GM600

Thiết bị VHF Icom IC-GM600

- Tiêu chuẩn IMO GMDSS / DSC class A

- Màn hình LCD

- Tần số trực canh(DSC) : 156.525MHz CH70

- Kênh làm việc: 

  • CH 13 (156.650 MHz) 
  • CH 6 (156.300 MHz);
  • CH 16 (156.800 MHz); 

- Công suất phát: 1W/ 25W

 - Nguồn cung cấp : 13.8VDC