Bộ ghi dữ liệu hành trình VR-7000

Bộ ghi dữ liệu hành trình VR-7000

- Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IMO và IEC

- VDR/S-VDR bao gồm Bộ thu thập dữ liệu, Bộ ghi dữ liệu, Bảng điều khiển báo động từ xa và tới microphone.

- VDR dùng cho các tàu hoạt động trên biển

- Điện áp: 100- 240VAC; 24VDC 

Các bài đã đăng