Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T11 2020 (P1)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc Vịnh: Dòng chảy qua eo Quỳnh Châu hướng về phía bờ biển Quảng Ninh- Hải Phòng, chảy xuống phía nam Vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,6 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 21,9- 26,8oC, trung bình 25,3oC.

- Phía nam Vịnh: Dòng chảy dọc ven bờ chảy xuống phía nam và hướng ra khu vực cửa vịnh. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,3 hải lý/giờ, lớn nhất 0,7 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 24,5 - 27,5oC, trung bình 26,1oC.

2. Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận

Dòng chảy từ Bình Thuận chảy đến Quảng Ngãi, đến Bình Thuận chảy xuống ngoài khơi vùng biển Đông Nam Bộ. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,8 hải lý/giờ và lớn nhất đạt 2,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 24,0- 28,9oC, trung bình 26,4oC.

3. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu từ kinh tuyến 117 hướng về phía Quần đảo Hoàng Sa. Tốc độ dòng chảy trung bình 1,0 hải lý/giờ, lớn nhât 2,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động: 18,9 - 28,0oC, trung bình 26,1oC.

4. Vùng biển giữa Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có hướng đông và đông bắc, tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ. Khu vực KĐ:110o00’-112o00’ VĐ: 12o00’- 15o00’xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 23,8- 29,6oC, trung bình 27,8oC.

5. Vùng biển quần đảo Trường Sa và nam Biển Đông

Dòng chảy chủ yếu có hướng đông bắc, tốc độ dòng chảy trung bình 0,7 hải lý/giờ, lớn nhất 2,0 hải lý/giờ, khu vực KĐ:119o00’-111o00’ VĐ: 06o00’- 09o00’ xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,3 - 30,4oC, trung bình 28,8oC.

6. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy ven bờ có hướng chủ yếu theo hướng Tây Nam. Tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 0,5 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 2,2 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 26,5 -30,5oC, trung bình 29,0oC.

 7. Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu vực ven bờ dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau. Tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 28,3- 30,5oC, trung bình 29,0oC.