Công ty VISHIPEL tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2020

(Vishipel) – Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, chiều ngày 08/10/2020, Công ty VISHIPEL đã tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2020 cho toàn thể người lao động Công ty tại khu vực Hải Phòng...
Các bài đã đăng