Thứ trưởng Nguyễn Văn Công dự và chỉ đạo Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam năm 2020

(Vishipel) – Sáng ngày 11/03/2020 tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3