Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Vishipel) – Trong 02 ngày từ 09-10/03/2020, tại Hải Phòng, Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được tổ chức long trọng với sự tham dự của 132 đảng viên đến từ 21 Chi bộ trực thuộc.
Các bài đã đăng
29/04/2021  |  255 Lượt xem
28/07/2020  |  395 Lượt xem
12/03/2020  |  293 Lượt xem
15/07/2019  |  1645 Lượt xem
27/03/2019  |  1350 Lượt xem
03/12/2018  |  1562 Lượt xem
20/09/2018  |  1565 Lượt xem
10/08/2018  |  1552 Lượt xem
28/07/2018  |  1625 Lượt xem
05/04/2018  |  2368 Lượt xem
Trang 1 / 3