Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 18/09/2020.

Thứ Sáu, 18/09/2020, 05:54 GMT+7

1. Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,1m lúc 17h55, thấp nhất 1,2m lúc 01h53. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

2. Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,8m lúc 17h28, thấp nhất 0,7m lúc 07h16. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động mạnh.

3. Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,2m lúc 23h59, thấp nhất 0,3m lúc 06h27. Sóng cao 4,0 - 6,0m, biển động dữ dội.

4. Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Riêng Hoàng Sa gió đông nam cấp 6, giật cấp 8. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 10h02, thấp nhất 0,2m lúc 17h08. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

5. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão. Gió gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,6m lúc 10h08, thấp nhất 0,6m lúc 16h52. Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

6. Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,9m lúc 10h37, thấp nhất 0,6m lúc 17h37. Sóng cao 3,0 - 4,0m, biển động mạnh.

7. Tuyến Nha Trang – Hòn Nội, Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,8m lúc 10h27, thấp nhất 0,8m lúc 17h56. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

8. Tuyến Phan Thiết – Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,1m lúc 12h02, thấp nhất 0,8m lúc 19h15. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

9. Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 4,0m lúc 13h57, thấp nhất 0,7m lúc 20h36. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

10. Trần Đề - Côn Đảo, Tỉnh Sóc Trăng:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 14h39, thấp nhất 0,9m lúc 20h56. Sóng cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 15h30, thấp nhất 0,5m lúc 22h54. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

12. Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,1m lúc 15h18, thấp nhất 0,4m lúc 07h44. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

13. Tuyến Rạch Giá – Nam Du, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h41, thấp nhất 0,5m lúc 05h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

14. Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,6m lúc 06h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

15. Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,6m lúc 06h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

16. Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,0m lúc 16h56, thấp nhất 0,7m lúc 23h41. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

17. Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,6m lúc 06h59. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

18. Tuyến Nam Du – Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h41, thấp nhất 0,5m lúc 05h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

19. Tuyến Cần Thơ – Côn Đảo, Thành phố Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,8m lúc 14h39, thấp nhất 0,9m lúc 20h56. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

20. Tuyến Khai Long – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 08h26, thấp nhất 0,7m lúc 15h08. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

21. Tuyến Năm Căn – Hòn Khoai, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Thủy triều tại Hòn Khoai : cao nhất 2,3m lúc 08h26, thấp nhất 0,7m lúc 15h08. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

22. Tuyến Năm Căn – Hòn Chuối, Tỉnh Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 0,9m lúc 14h03, thấp nhất 0,5m lúc 00h23. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

23. Tuyến Năm Căn – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,6m lúc 06h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

24. Tuyến Năm Căn – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h41, thấp nhất 0,5m lúc 05h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

25. Tuyến Năm Căn – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,3m lúc 09h52. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

26. Tuyến Sông Đốc – Thổ Châu, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 0,9m lúc 15h30, thấp nhất 0,5m lúc 22h54. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

27. Tuyến Sông Đốc – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 14h28, thấp nhất 0,6m lúc 06h59. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

28. Tuyến Sông Đốc – Nam Du, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 13h41, thấp nhất 0,5m lúc 05h38. Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

29. Tuyến Khai Long – Phú Quốc, Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa 4-10km. Gió tây nam cấp 5. Thủy triều tại Khai Long : cao nhất 2,3m lúc 08h29, thấp nhất 0,7m lúc 14h59. Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

(Trích từ bản tin nguồn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp).

Các bài đã đăng
Trang 1 / 260