Đảng bộ Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 và quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 31/07/2020, 11:52 GMT+7

(Vishipel) - Chiều ngày 30/7/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2020 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị gồm có: Đ/c Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng toàn thể Đảng viên Công ty tại 19 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai Chuyên đề của năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể, đồng chí bí thư nhấn mạnh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Trong môi trường doanh nghiệp, mỗi một người lãnh đạo, đảng viên càng cần nâng cao tinh thần đoàn kết lẫn nhau, đoàn kết quần chúng, chống bệnh hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân. Một tập thể đoàn kết thì không sợ kẻ địch mạnh, Công ty đoàn kết thì mới vững chắc, yên tâm sản xuất nâng cao đời sống của người lao động.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty triển khai chuyên đề năm 2020 và quán triệt những nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí bí thư đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Theo đó, năng lượng là nền tảng, tiền đề để phát triển kinh tế quốc gia. Một mặt cần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Mặt khác, phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng, ưu tiên khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, nhiệt điện), năng lượng mới, năng lượng sạch. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi doanh nghiệp, người lao động cần đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, xã hội. Dịch vụ giám sát tàu cá Vifish.18 do Công ty cung cấp cũng cho thấy sự chuyển mình của công nghệ, dịch vụ ứng dụng công nghệ vệ tinh đã được cung cấp tới các tàu cá của Việt Nam với chi phí tiết kiệm, hợp lý.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí bí thư yêu cầu mỗi Chi bộ cần chú trọng đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, đối với mỗi người lãnh đạo, đảng viên, tài cần đi đôi với đức, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, trau dồi phẩm chất đảng viên. Mỗi cá nhân đều tiên phong là một công dân số trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh