Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

Thứ Năm, 23/07/2020, 14:26 GMT+7

HCM – 30 – 2020

·         Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

·         Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 130-2020/HPPC ngày 07/7/2020 của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1.     Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng cho tàu 40.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

10038’37,48″N

106045’08,64″E

10038’33,81″N

106045’15,07″E

2

10038’40,02″N

106045’01,77″E

10038’36,35″N

106045’08,20″E

3

10038’41,61″N

106045’01,50″E

10038’37,95″N

106045’07,93″E

4

10038’38,51″N

106045’09,90″E

10038’34,84″N

106045’16,33″E

·         Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9,57m trở lên.

2.     Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Soài Rạp (tiếp giáp với khu nước trước cầu cảng cho tàu 40.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

3

10038’41,61″N

106045’01,50″E

10038’37,95″N

106045’07,93″E

4

10038’38,51″N

106045’09,90″E

10038’34,84″N

106045’16,33″E

5

10038’42,14″N

106045’14,35″E

10038’38,47″N

106045’20,78″E

6

10038’45,28″N

106045’00,88″E

10038’41,61″N

106045’07,31″E

·         Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 7,22m trở lên.

        Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu NTNVCNMDHP-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

          Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514