Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại khu vực vịnh Đà Nẵng

Thứ Hai, 27/07/2020, 14:20 GMT+7

DNG - 11 - 2020

Vùng biển

: Đà Nẵng

        Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại khu vực vịnh Đà Nẵng hoàn thành ngày 22/7/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại khu vực vịnh Đà Nẵng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

        Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại khu vực vịnh Đà Nẵng được giới hạn bởi đường tròn bán kính 1 hải lý với tâm là điểm O tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°10'03.7"

 108°10'53.4"

 16°10'00.0"

 108°11'00.0"

 

        độ sâu đạt: -13,6m (âm mười ba mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50021, V14S0021;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514