Về thông số kỹ thuật của đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Hai, 27/07/2020, 14:18 GMT+7

HPG-90-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Nam Triệu

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng hoàn thành ngày 21 tháng 7 năm 2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

        1. Đoạn luồng từ phao số 0  đến phao số 13

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -0,5m (âm không mét rưỡi).

        2. Đoạn luồng từ phao số 13  đến cặp phao số 14, 17

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

        3. Đoạn luồng từ cặp phao số 14, 17 đến tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng

        3.1. Nhánh 1, tuyến hành hải từ biển vào cảng:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,7m (âm ba mét bảy).

        3.2. Nhánh 2, tuyến hành hải từ cảng ra biển:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn luồng Nam Triệu – luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải đoạn luồng khi đi qua khu vực đăng đáy nằm về phía biên trái luồng, cách phao số 14 về phía hạ lưu khoảng 1,1km (đối diện với phao số 15 về phía hạ lưu khoảng 140m), khu vực đăng đáy lấn vào luồng khoảng 43m.

Ghi chú: - Hải đồ ảnh hưởng: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514